Expolink Web-rapportering

Hvorfor “trekke i nødbremsen”?

Din kunnskap betyr noe – del den i fortrolighet

Tenk deg at du var vitne til et internt tyveri, svindel eller hendelser som diskriminering, mobbing eller trakassering. Hva gjør du hvis du er bekymret for ting som kan skje på jobben? Hvordan gjør du dine bekymringer kjent for personer som kan ta hånd om det uten å risikere represalier på grunn av eventuell risiko for brudd på personvernet ditt?

La ikke umoralsk og uakseptabel atferd gå ubemerket hen

Expolink er din uavhengige kanal for håndtering av slike samtaler på en profesjonell måte. Vi fungerer som en dedikert budbringer mellom deg og din bedrift og gir deg mulighet for å rapportere dine bekymringer og kjennskap til eventuelle korrupte, ulovlige eller umoralske hendelser på din arbeidsplass – anonymt og konfidensielt

Om Expolink

  • Vi er helt uavhengige av virksomheten din og behandler all informasjon om hendelser og fakta upartisk
  • Vi gir deg mulighet for å snakke ut om dine bekymringer anonymt, så viktig informasjon om hendelser og forhold på din arbeidsplass kan bli rapportert
  • Alle samtaler er fortrolige og blir ikke registrert.
  • Hendelser rapporteres tilbake til din arbeidsgiver.
  • Vi rådgir ikke; men vi handler i din interesse og støtter / veileder der det er nødvendig

Expolink fungerer uavhengig av organisasjonen for å beskytte både deg og din arbeidsgiver.

Du kan ringe gratis til Expolink, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Ikke alle våre kunder godtar web-rapporter fra sine ansatte. Hvis du ønsker å sende en web-rapport, klikk på linken nedenfor og skriv inn din bedrifts passord for å få tilgang til vår konfidensielle web-rapport. Du vil bare ha adgang til denne hvis ditt firma tillater denne metoden.

Send en nettbasert rapport nå