Online melding Expolink

Waarom de klok luiden?

Uw bezorgdheid doet ertoe – meld kwesties in vertrouwen.

Stel dat u op de hoogte was van interne diefstal, frauduleuze activiteiten of een voorval dat u persoonlijk heeft getroffen, zoals discriminatie, intimidatie, getreiter of pesterij. Wat zou u doen als u zich ongemakkelijk voelde over iets dat op het werk gebeurt? Hoe maakt u uw ongerustheid kenbaar?

Zorg dat immoreel gedrag en immorele activiteiten niet ongemeld blijven!

Expolink is een onafhankelijk kanaal met onpartijdige medewerkers waarlangs dit soort meldingen op een professionele wijze wordt afgehandeld. Wij treden op als specifieke tussenpersoon tussen u en uw bedrijf en stellen u in de gelegenheid uw bezorgdheid over corrupte, onwettige of immorele activiteiten op uw werkplek anoniem en vertrouwelijk te melden.

Over Expolink

  • Wij zijn volstrekt onafhankelijk van uw bedrijf en handelen onpartijdig met betrekking tot het incident in kwestie.
  • Wij stellen u in de gelegenheid zich uit te spreken, zodat problemen op de werkplek niet ongemeld blijven.
  • De gesprekken zijn volstrekt vertrouwelijk en worden niet opgenomen.
  • Incidenten worden teruggekoppeld naar uw werkgever.
  • Wij zijn geen raadsheren, maar wij behartigen uw belangen en bieden ondersteuning of advies indien dat noodzakelijk is.

Expolink handelt onafhankelijk van uw organisatie om zowel u als uw werkgever te beschermen.

U kunt 24 uur per dag, zeven dagen per week gratis contact opnemen met Expolink.

Sommige van onze cliënten accepteren geen online rapporten van hun medewerkers. Indien u een online rapport wilt indienen, klik dan op de onderstaande link en geef de toegangscode van uw bedrijf op voor toegang tot het rapportagegedeelte. U wordt alleen geautoriseerd indien uw bedrijf het gebruik van deze methode toestaat.

Online melding nu indienen