Webové oznámení Expolink

Proč oznamovat nesprávné jednání?

Vaše obavy jsou důležité – oznamujte je s důvěrou.

Představte si, že byste si byli vědomi interní krádeže, podvodné činnosti nebo problému, který se týká přímo vás, např. diskriminace, šikana nebo obtěžování. Co byste udělali, pokud by vás něco v práci znepokojovalo? Jak dáte najevo své obavy?

Nedovolte, aby nemorální chování a praktiky zůstaly neohlášené!

Expolink je nezávislý kanál s nestrannými pracovníky, kteří profesionálním způsobem vyřizují tyto typy hovorů. Působíme jako specializované rozhraní mezi vámi a vaší společností a tím vám poskytujeme příležitost oznámit vaše obavy o korupčních, ilegálních nebo nemorálních praktikách na vašem pracovišti, a to anonymně a důvěrně.

O společnosti Expolink

  • Jsme zcela nezávislí na vašem podniku a k oznámeným incidentům přistupujeme nestranně.
  • Poskytujeme příležitost promluvit o záležitostech, které se dějí na pracovišti, aby nezůstaly neohlášené.
  • Rozhovory jsou naprosto důvěrné a nejsou zaznamenány.
  • Incidenty jsou hlášeny zpět vašemu zaměstnavateli.
  • Nejsme poradci, ale budeme jednat ve vašem nejlepším zájmu a poskytovat vám případnou podporu a poradenství.

Expolink působí nezávisle na vaší organizaci a tím chrání vás i vašeho zaměstnavatele.

Na linku Expolink můžete volat zdarma 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Ne všichni naši klienti akceptují webové zprávy od svých zaměstnanců. Pokud si přejete odeslat webovou zprávu, klikněte na odkaz níže a do oznamovací oblasti získáte přístup zadáním přístupového kódu vaší společnosti. Schváleni budete, pouze pokud vaše společnost tento způsob umožňuje.

Odešlete nyní webovou zprávu.